Hakkımızda

Maddi ve manevi temizliğe riâyetin lüzûmuna inanan ve yediklerinde giydiklerinde temizlikten asla taviz vermeyen her Müslüman bundan daha mühim olan ruh ve fikir temizliğini ihmal etmesi asla düşünülemez. İnsan ruh ve ceset olarak yaratılmıştır. Cesedin hayatını devam ettirebilmesi için gıdaya ihtiyaç duyduğu gibi ruhun da gıdaya ihtiyacı vardır. Cesed zararlı gıdalarla beslenirse zehirlenir, tedavisi mümkün olmayan hastalıklara mübtela olur. Onun için cesedin gıdası seçilerek temin edilmelidir. Bunun gibi ruhun gıdalarından olan ilim de seçilerek alınmalı, her kitaptan alınmamalıdır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Muhakkak şu (şer’î) ilim dîninizdir, onu kimden aldığınıza dikkat ediniz.” (Sahîh-i Müslim) buyurmuşlardır. Bunun için ruhun gıdası olan ilmin kitapları seçilerek alınmalı, her yerden alınmamalıdır.

Ehl-i Sünnetin hassasiyetlerine riayet etmeyen yayınevlerinin ve yazarların her hangi bir kitabından istifade etmek büyük bir risktir. Çünkü bunlarda ebedî hayatı mahvedecek itikadı bozacak bilgiler bulunabilir. Piyasadaki kitapların çoğu hiç kontrol edilmeden basılmaktadır. Bunlarda, Ehl-i Sünnet itikadına uymayan fikirler, ehl-i sünnet düşmanı olanların kitaplarından iktibaslar, hatalı tercümeler vs. hatalar bulunmaktadır. Bir kısmı da kasıtlı olarak, insanların itikadını bozmak için zehirlerini cümlelerin arasına derc etmişlerdir. Piyasada hatalarla dolu Kur’ân-ı Kerîm meâlleri, Ashâb-ı Kirâm'ın bazılarına hakaret eden, Hz. Âişe’ye dil uzatan bozuk kitaplar vardır.

Müslümanlar çok dikkatli olmalı, dinini, tarihini ve kültürünü mutlaka ve mutlaka Ehl-i Sünnet âlimlerinin eserlerinden öğrenmelidirler.

Fazilet Neşriyat’ın gayesi, Ümmet-i Muhammed’e Ehl-i Sünnet itikadını, amel ve ihlâsı öğreten eserler neşretmek ve Müslümanları, ebedî hayatlarını mahvedecek tehlikelerden muhafaza için faydalı eserler okumalarını temine çalışmaktır.Muvaffakiyet Allah'tandır...